Aż do 90% procesu uczenia się zachodzi poza salą lekcyjną

To śmiałe stwierdzenie nie ma na celu dyskredytowania nauczycieli, szkoły czy całego systemu edukacji. Wręcz przeciwnie!

Pragniemy zwrócić uwagę w jak wielu miejscach uczniowie zdobywają wiedzę. Poza wspomnianą klasą, są to miejsca takie jak korytarz, gdzie uczniowie przed sprawdzianem spędzają ostatnie minuty na powtórkach. Kolejnym takim miejscem w szkole jest biblioteka i czytelnia, gdzie uczniowie mogą pracować samodzielnie lub w grupie. Pozostaje jeszcze wiele innych miejsc poza szkołą- domy, kawiarnie czy ogródki.

Potencjał czytelni.

Czytelnia oraz jej książkowe i multimedialne zasoby są świetnym miejscem poszerzenia wiedzy i własnych zainteresowań.

Dobrze zorganizowana czytelnia zachęci uczniów do poszukiwania dalszych informacji na tematy poruszone przez nauczyciela podczas lekcji. Jej przyjazna przestrzeń może realnie wspierać uczniów w rozwoju pasji. Komfortowe warunki do nauki sprzyjają prawdziwemu zainteresowaniu zdobywaniem wiedzy i umiejętności.

Dla uczniów dojeżdżających do szkoły z innych miejscowości czy też podczas tzw. „okienek”, będzie dobrym miejscem na odrobienie pracy domowej czy powtórkę przed ważnym sprawdzianem.

Specyfika pracy indywidualnej i grupowej.

W odróżnieniu od pracy w klasie, gdzie uczeń musi nadążyć za tokiem lekcji, czytelnia umożliwia uczniowi pracę we własnym tempie i w indywidualnym stylu.

 Samodzielna nauka zawsze wymaga głębokiego skupienia. Im trudniejsze zadanie do wykonania, tym ciężej jest się uczniom skoncentrować. Hałas dochodzący z boiska czy szuranie krzesłami, nie pomagają utrzymać wysokiego skupienia. Czytelnia jako miejsce zwyczajowo postrzegane jako ciche, może pomóc w efektywnej nauce.

Jeśli chodzi o pracę w grupie, to właśnie czytelnia daje uczniom możliwość spotkania się. Jest to inny rodzaj pracy zespołowej niż podczas lekcji, ponieważ poza nimi, dzieci i młodzież mogą spotkać się w sposób mniej formalny. Zazwyczaj luźniejsza atmosfera powoduje autentyczne zainteresowanie tematem, swobodną wymianę informacji oraz spostrzeżeń.

Czytelnia zatem potrzebuje miejsc preznaczonych zarówno do pracy indywidualnej jak i grupowej. Przestrzenie te mają zupełnie inne zadania, dlatego zdecydowanie będą się różnić od siebie. Aby je właściwie przygotować, warto skorzytać z pomocy naszych doświadczonych ekspertów - skontaktuj się z nami.

Przestrzeń a umiejętności.

Idąc o krok dalej, łatwo jest zauważyć, że młode pokolenie, które ma możliwość uczyć się we wspierającej czytelni, ma szansę nabyć cennych umiejętności. To na ich rozwoju powinni skupić się uczniowie i nauczyciele. Dlaczego? Według raportu World Economic Forum "The Future of Work" z 2017 r., najszybciej rozwijające się miejsca pracy nie istniały 5 lat temu. Ten sam raport informuje, że 65% dzieci rozpoczynających naukę będzie wykonywać prace, które dzisiaj nie istnieją! Przestrzeń szkoły, w tym szczególnie czytelni ma za zadanie wspierać rozwój kompetencji. 

Instytut badawczy Infuture Hatalska Foresight Institute podaje, że wśród kompetencji przyszłości znajdzie się zdolność aktywnego uczenia się, kreatywność, umiejętność dzielenia się wiedzą, współpracy w grupie, nastawienie na rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie czy umiejętność negocjacji. 

Pracując indywidualnie, dzieci i młodzież rozwijają umiejętność koncentracji, analitycznego myślenia i wyciągania wniosków. Człowiek ucząc się samodzielnie, sam szuka informacji i szybciej je zapamiętuje niż gdy dostaje gotową odpowiedź. 

Praca w grupie natomiast, kształci umiejętność komunikowania się, dzielenia się wiedzą, słuchania innych, rozwiązywania problemów i merytorycznej dyskusji. Wspólnie wykonywanie zadań uczy odpowiedzialności za siebie i innych, integruje i motywuje. Częsta praca w grupie jest dla uczniów dobrym przygotowaniem się do wystąpień publicznych oraz buduje poczucie własnej wartości.   

To właśnie te wymienione wyżej umiejętności, Instytut badawczy Infuture Hatalska Foresight Institute podaje za kompetencje przyszłości.

Wasza Szkoła, wsparta odpowiednio zaaranżowaną przestrzenią, może realnie pomóc młodemu pokoleniu osiągnąć sukces w życiu dorosłym.

Dowiedz się jak to zrobić - skontaktuj się z nami!


Udostępnij:

Komentarze

Dodaj komentarz